MenuSluiten

Privacy Verklaring

Dank u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in onze diensten. Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt te beschermen. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Neem alstublieft de tijd om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze website, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als u het niet eens bent met de praktijken die worden beschreven in dit Privacybeleid, maak dan geen gebruik van onze website.

1. Informatie die wij verzamelen

1.1 Persoonlijke informatie

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u kiest om te verstrekken. Wij verzamelen deze informatie wanneer u contactformulieren invult, zich abonneert op onze nieuwsbrief, deelneemt aan enquêtes of promotieactiviteiten, of met ons communiceert via de website.

1.2 Automatisch verzamelde informatie

Wij verzamelen ook bepaalde informatie automatisch wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende website, pagina’s die u hebt bekeken, en de datum en tijd van uw bezoek.

2. Gebruik van verzamelde informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om:

– Uw vragen te beantwoorden en u de gevraagde informatie of diensten te verstrekken.
– Uw verzoeken te verwerken, zoals het inschrijven voor nieuwsbrieven of deelname aan promotieactiviteiten.
– Onze website te beheren, verbeteren en personaliseren.
– U op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten of het Privacybeleid.

U relevante marketingcommunicatie te sturen, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Te voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze rechten.

3. Openbaarmaking van informatie aan derden

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met vertrouwde derde partijen, zoals dienstverleners, zakenpartners of overheidsinstanties, in de volgende gevallen:

– Om de door u gevraagde diensten te leveren.
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of rechtsvorderingen.
– Om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen of die van anderen.
– Met uw voorafgaande toestemming.

Wij zullen redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat derden die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie deze beschermen en alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid.

4. Gegevensbeveiliging

Wij nemen redelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij maken gebruik van passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

5. Bewaring van informatie

Wij bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de informatie is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U heeft het recht om:

– Toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
– Onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie die wij over u hebben te corrigeren.
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden.
– Verwijdering van uw persoonlijke informatie te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden.
– Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke informatie in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
– Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen de bijgewerkte versie van het Privacybeleid op onze website plaatsen met de vermelding van de datum waarop het herzien is.

8. Contactgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

020-3639322

info@cafe-del-mar.nl

Laatst bijgewerkt: 25 augustus 2023